Klik her

  • En af Sønderjyllands ældste nationale foreninger

  • Blev oprettet 30. november 1892

  • Blev dannet i den tyske tid som et nationalt bolværk til at styrke Sønderjyllands tilknytning til Danmark, dansk historie og det danske sprog

  • Er i dag en moderne forening med stærke og intakte rødder til sin baggrund og historie

  • Yder tilskud til skoleophold til sønderjyske unge nord og syd for grænsen

  • Yder stipendier til videregående uddannelser

  • Støtter folkeoplysende arbejde i Sønderjylland