Fole har - enkelte tomme huse -tidernes gode byggegrunde
Kan ses på Ållingvej -

 oplysning om byggegrunde:
(foto viser tidligere nummer)

 

Følgende byggegrunde er til salg:
356, 357, 358 , 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 og 368
Alle grunde er udlagt til Parcelhuse - pris pr. kvadratmeter: 50 kr

Fole
 

Ledige parcelhusgrunde, beliggende Ållingvej/ Vestermarksvej i Fole, 6510 Gram:

 

Haderslev Kommune har 11 byggegrunde til salg:

 

Gadenavn

Husnr.

Matr.nr.

Areal m²

Grundpris

Grundpris som inkluderer tilslutningsbidrag til vand og kloak

Ållingvej

2

363, Fole

885

50,00 kr./m2

44250 kr. kontant

Ållingvej

3

356, Fole

932

50,00 kr./m2

46600 kr. kontant

Ållingvej

4

364, Fole

890

50,00 kr./m2

44500 kr. kontant

Ållingvej

5

357, Fole

931

50,00 kr./m2

46550 kr. kontant

Ållingvej

6

365, Fole

849

50,00 kr./m2

42450 kr. kontant

Ållingvej

7

358, Fole

866

50,00 kr./m2

43300 kr. kontant

Ållingvej

8

366, Fole

1.140

50,00 kr./m2

57000 kr. kontant

Ållingvej

11

360, Fole

791

50,00 kr./m2

39550 kr. kontant

Ållingvej

12

362, Fole

793

50,00 kr./m2

39650 kr. kontant

Ållingvej

14

361, Fole

792

50,00 kr./m2

35.600,00 kr. kontant

Vestermarks-vej

5

368, Fole

936

50,00 kr./m2

46800 kr. kontant

Grundene er udstykket og under byggemodning.

Landzone: Kræver landzonetilladelse

*) Tilslutningsbidraget til kloakforsyningen udgør 48.226,85 kr. incl. moms (2007 priser)

Tilslutningsbidrag:

el Oplyses hos Sydvest Energi tlf.: 7614 8560

Fole Vandværk Oplyses hos Fole Vandværk tlf.: 7482 3221 el. 6078 2132

Naturgas Oplyses hos DONG A/S tlf.: 7997 3300

Kloak Oplyses hos Haderslev kommunes Forsyning tlf.: 7434 2525

*) Køber betaler samtlige skødeomkostninger , herunder registreringsafgift, tingslysningsgebyr og advokatsalær m.v.

Opdateret 15. marts 2007 / Jette HarildFole ligger lige på hjernepladsen i hovedet på
Haderslev Kommunes såkaldte "Flyvende ko"

Klik evt. på adressen - her>