Sognets historie
  Årbog for sognet(1919-1961)
  En vandring i Fole
  Fole kirkebygning
  Farrisskovens historie

Provst Hans Christensen, Højer (1729-67) var søn af digefogeden i Højer, en velhavende mand. 
Han opførte den statelige præstegård., efter at den gamle præstegård var brændt i 1765, (en dramatisk 
skildring i Lib dat af branden), en smuk firlænget gård , bygget i hans fødebys, Højers stil. 
Den stod til 1962 med sit store stuehus, 28 m langt, 10 m bredt, meget højt tag, tækket med
 rør, med mure i midten på 62 cm tykkelse, svære døre og brede gulvplanker, store kviste.
 Den store have (1 ha) var også fra 1766.

Herunder et billede af præstegården, som den så ud ca. 1930.
Provst Filtenborg poserer foran den flotte hoveddør.


 

 

 

 

 

 

 


 

Til højre:     Foles ældste og nedrivningstruede bolig. Bygget i samme periode som
præstegården (midt i 1700-tallet)- lidt i stil med denne; men da den kun var
kapellanbolig, var den selvfølgelig ikke nær så prangende som denne. 
Kapellanen var oprindelig en præst for en bestemt personkreds; f.eks. folkene omkring et slotskapel,
Titlen dækkede indtil for ca. 30 år siden over en slags hjælpepræst.
I dag (2013) har Fole hverken præstebolig eller kapellan.  Fole og Gram er slået sammen til ét
pastorat med fælles præst og vi ser gerne, at Arnum(Højrup) pastorat lægger sig sammen hermed til
et 3-sogns pastorat med 2 præster ansat til at varetage tjenesterne i hele pastoratet.