Fole Forsamlingshus, Folevej 54, 6510 Gram.
Forsamlingshuset har små (4 meter) flagstænger m.holdere og flag, som kan lejes enkeltvis eller samlet.
Der er 14 stænger med flag. 2 ringe til hver 3 flag og 8 spyd til enkelt flag

(ses på billederne her t.v. og nedenfor)

 

(Se vedtægterne for forsamlingshuset)

Udlejes til fester, møder og lign.  
Henvendelse til Erik Lolk, 5328 2854

Opfordring: Køb et medlemsbevis til Fole Forsamlingshus og få rabat ved leje.

Pris for livslang medlemskab = 500,- kr.

Rabat ved leje ……………………..= 200,- kr.

Fole Forsamlingshus
Formand: 
Carsten Jensen
Hygumvej 10 tlf 7482 0882 / 2076 4627 cj-lhj@jensen.mail.dk
Næstformand: Bjarne Skjøth Folevej 6 tlf 2360 4946 dorthesjuhl@hotmail.com 
Kasserer:
Frede Lorenzen
Folevej 20 lf 4054 7591 / 7482 1582 lorenzen@post1.dknet.dk 
Udlejningsansvarlig:
Erik Lolk
Folevej 28 tlf 5328 2854 28lolk@gmail.com 
 

Børge Nielsen

Hygumvej 14 tlf 7482 0508 / 3011 0636 nse@nielsen.mail.dk 
Mogens Sørensen Skovgårdvej 4 tlf 4029 3922 / 7482 5392 numink@pc.dk
Karsten Blomgreen Folevej 30 tlf 2927 1731 / 7482 0513 karsten.blomgreen@pc.dk
-......Priser pr. 1. januar 2012 Medlemmer Ikke-medlemmer
Lille sal 1800,- 2000,-
Store Sal 2300,- 2500,-
Hele huset 2800,- 3000,-
Kuvertpris for kaffe m/brød 60,-

Udlejningspriser

Forsamlingshuset udlejes til fester, møder og lignende.  
Henvendelse til Erik Lolk tlf. 53 28 28 54 / 97709488

Opfordring:
Køb et medlemsbevis til Fole Forsamlingshus og få rabat ved leje.
Pris for livslang medlemskab = 500,- kr. 
Rabat ved leje ……………………..= 200,- kr.

 

Priser:

  medlemmer ikke medlemmer
Lille sal 1800,- 2000,-
Store sal 2300,- 2500,-
Hele forsamlingshuset 2800,- 3000,-
     
Kaffe med brød. Kuvertpris 60,- 60,-

 

Forsamlingshuset har små flagstænger (4 meter) med holdere og flag, som kan lejes enkeltvis eller samlet.
Der er 14 stænger med flag.
2 ringe til hver 3 flag.
8 spyd til enkelt flag

Prisen er 25 kr. pr. stang incl. holder.
Henvendelse til Erik Lolk tlf.: 53 28 28 54 eller Carsten tlf.: 20 76 46 27

 

Interiørbilleder fra Fole Forsamlingshus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugervejledning.

Køkken ved aflevering

Sale ved aflevering

·         Stole stables 6 og 6 og sættes ud til siderne.

Affald og emballage.

I øvrigt husk……

I ønskes en god fest.  Hilsen bestyrelsen.


 

 

 

Forsamlingshus

Byggeriet i 1907 - Ohlander, Niels Nielsen, Kræsten Jørgensen, Henrik Schmidt og bygmester  Peter Schmidt

Gamle forsamlingshus Sådan så forsamlingshuset ud fra 1907 til 1974


 Fole Forsamlingshus havde 50 års jubilæum d. 22/2 1957

I den anledning blev udgivet et hefte, hvori daværende formand Chr. Hammer i et forord skrev følgende:

Et halvt Aarhundrede er ikke nogen lang Tid maalt med historisk Alen,
men vor Egns Befolkning hardog oplevet en rig Udvikling kulturelt og nationalt
set. Denne Udvikling er i særlig Grad bleven næret ved Arbejdet, der
foregik i vore Forsamlingshuse, vel særlig i Aarene til den første Verdenskrigs
Afslutning. Efterhaanden som den unge Slægt vokser til er der jo nu mange,
der ikke har oplevet den Tid, og som staar lidt fremmede overfor det, der
skete dengang.
Vi har derfor bedt Peter Nørgaard om at fortælle Efterslægten om
Forsamlingshusets Tilblivelse, saa den ikke slettes i Erindringen, og bringer
ham herved vor uforbeholdne Tak.
Chr. Hammer.


Klik her, hvis du vil læse Peter Nørgaards beretning fra jubilæet i 1957.
Fole Forsamlingshus - beretning af Peter Nørgaard

Forsamlingshus Som forsamlingshuset har set ud siden 21/9 1974


Anton Paulsens tale ved om- og tilbygningen kan genlæses her
Festtale ved Anton Paulsen