Klik på tegning for at komme til friskolens egen hjemmeside!

 

Som det ser ud 2015/16

Friskolen blev oprettet i 1996, da en gruppe forældre og mange andre borgere
i Fole by vedtog, at Fole stadigvæk skulle have en skole på trods af, at byrådet
vedtog at lukke folkeskolen fra skoleåret 1997/98.
I forbindelse med friskolen har forældrekredsen oprettet en STØTTEKREDS:
Støttekredsen for Fole Friskole tager sig f.eks. i årets løb af af følgende; men andet kan komme på tale
   Loppemarked  -  i samarbejde med Fole Spejderne
   Tombola i Fole Idrætsforenings idrætsuge, -  der indtil nu har været afholdt hvert andet år.
   Indsamling af dåser  -  den første lørdag i hver måned.
   På Skovarbejde  -   bundte gran til salg
   Temafest i Fole Forsamlingshus:    nissehule
   Sørge for Mad; Kaffe; Kage til alle større forældremøder i friskolen
   Hjælp med hovedrengøring på friskolen

Det er kredsens formål primært at støtte skolen økonomisk. 
Desuden skal kredsen være parat til at finde frivillig arbejdskraft, 
såfremt forskellige projekter ønskes gennemført i og omkring skolen.
Enhver kan bidrage økonomisk ved at være medlem af foreningen. 
Årskontingentet udgør for tiden 100 kr.. I øvrigt er der oprettet konti 
i de to pengeinstitutter i Gram, Unibank og Frøs Herreds Sparekasse.  
Her kan indbetales gavebeløb efter eget ønske og formåen.

Skolens støttekreds

Støttekredsens formand:  Charlotte Jensen  tlf. 7482 2141
Næstformand Karsten Bock tlf. 7482 2754
Kasserer:  Randi Schmidt tlf. 7482 3099
Dobbeltpost skole/støttekreds Gitte Bruunsgaard
Randi Schmidt
Øvrige bestyrelse Børge Jacobsen
Christian Hansen
Bjarne Skøtt
Else Pahus
Suppleant Solveig Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friskolen er et tilbud til borgere i Fole by og opland, men også for andre, der
skulle have lyst til at deres børn starter deres uddannelse i et tæt miljø.
Friskolens undervisningsindhold ligger tæt på folkeskolens, og skolens formålsparagraffer
sikrer forældrene en naturlig stor indflydelse på deres børns dagligdag og en mulighed
for at følge undervisningen på nært hold.
Fole friskole drives på et Grundtvig-Koldsk grundlag, hvilket sikrer at der ikke kan ske en
yderliggående drejning i undervisningstilbuddet, men at det altid er et tilbud, som gør, at
børnene senere kan gå direkte videre i andre skoler og undervisningsinstitutioner.

For øjeblikket dækker skoletilbuddet fra børnehaveklasse til og med 7.klassetrin

 

 

 

 

 
Fole Friskole har pr. 1. august 2003 overtaget skolefritidsordningen, der tidligere var i kommunens regie
Der er altid mulighed for at se skolen eller få en snak ved at kontakte skoleleder
- Fole friskole

Feriekalender 

 

Første feriedag

Sidste feriedag

Efterårsferie

   

Juleferie

   

Vinterferie

   

Påskeferie

   

St. Bededag

   

Kr. Himmelfart

   

Pinseferie

   

Sommerferie