Fole sogn

Klik her for komme til den officielle sogneside.

Folesiden under "Kirkerne i Gram"  (Her kan ses referater fra menighedsrådets møder)

Kirkebladet som gælder for alle tre sogne -  

Se mere om menighedsrådet.

Se beboelser i Fole Sogn.

Børne- og ungdomskorets side:
( er ikke tilgængelig for øjeblikket)

Gudstjenester

 

2016

 

 

 

 

Højrup sogn
Dato: Gram Kirke
Tidspunkt - præst
Fole Kirke
Tidspunkt - præst
Højrup Kirke
Tidspunkt - præst
28. aug 14.s.e.trin. 14.00 Fællesgudstjeneste ved Sct Thøgers kirketomt
kl. 12 - march fra Gram for alle, der er i stand hertil (bkiver kørt hjem)
4. sept 15. s.e. trin 10.30 Gjesing 9.00 Gjesing 10.30  Munch
11. sept 16. s.e. trin 10.30 Gjesing Fællesgudstjeneste med Gram 10.30  Munch
18. sept 17. s.e. trin 10.30 Munch (Høstgudstjeneste) 9.00 Munch Der henvises til Gram/Fole
25. sept 18. s.e. trin 9.00 Gjesing 10.30 Gjesing (Høstgudstjeneste) 10.30 Munch (Høstgudstjeneste)
28. sept onsdag 17.30 Spisegudstjeneste (se kirkebladet)
2. okt 19. s.e. trin 10.30 Gjesing 9.00 Gjesing Der henvises til Gram og Fole
9. okt 20. s.e. trin 10.30 Munch 10.30 Gjesing 9.00 Munch
16. okt . s.e. trin 9.00 Munch Fællesgudstjeneste med Gram 10.30 Munch
23. okt . s.e. trin 10.30 Gjesing 9.00 Gjesing 19.00 Gjesing
30. okt . s.e. trin 16.00 BUSK-gudstjeneste i Fole kirke
Årets ungdomsgudstjeneste med spejdere, kor og m.m.
6. nov . s.e. trin 10.30 Alle Helgen (se kirkebladet) 16.00 Alle Helgen (se kirkebladet) 19.00 Alle Helgen (se kirkebladet)
7. nov mandag 19.00 Jagtgudstjeneste
8. nov tirsdag 19.30 Lysandagt
13. nov 9.00 Munch 10.30 Munch Der henvises til Gram/Fole
20. nov 10.30 Gjesing Fællesgudstjeneste med Gram 9.00 Gjesing
27. nov 1. søn. i advent 10.30 Gjesing 19.00 Julekoncert 10.30 Munch
Dato: Gram Kirke
Tidspunkt - præst
Fole Kirke
Tidspunkt - præst
Højrup Kirke
Tidspunkt - præst

KIRKEBLADET  Download - dvs. hent - herunder:  Menighedsrådsmøder: 

nr. 12

Jun, Jul, Aug 2011

 

Mødedato

Referater:

nr. 13

Sep, Okt, Nov 2011

15-11-2011 nr. 11

nr. 14

Dec, Jan, Feb 2011/12

05-01-2012 nr. 1

 nr. 15

Mar, Apr, Maj 2012

01-02-2012 nr. 2
nr. 16 Jun, Jul, Aug 2012 01-03-2012 nr.3
nr. 17 Sep, Okt, Nov 2012 28-03-2012  nr.3
nr. 18 Dec, Jan, Feb 2012/13 28-03-2012 nr.4
nr. 19 Mar, Apr, Maj 2013 01-05-2012  nr.5
nr. 20 Jun, Jul, Aug 2013 20-06-2012 nr.5
nr. 21 Sep, Okt, Nov 2013 14-08-2012 nr.6
nr. 22 Dec, Jan, Feb 2014 18-09-2012 nr.7
nr. 23 Mar, Apr, Maj 2014 22-10-2012 nr.8
nr. 24 Jun, Jul, Aug 2014   20-03-2013 nr.9
nr. 25 Sep, Okt, Nov 2014      
nr. 26 Dec, Jan, Feb 2014/15  
nr.27 Mar, Apr, Maj 2015  
nr. 28 Jun, Jul, Aug 2015  
nr. 29 Sep, Okt, Nov 2015  
nr. 33 Sep, Okt, Nov 2016  

 

Skitsen af Fole kirke er tegnet af dr. Peter Kühn fra Linz, Østrig
Peter var "wienerdreng" i Thyregod Præstegård efter 2. verdenskrig, ligesom hans mor, Sophie, var det efter 1. verdenskrig. Siden har familierne Juul-Nyholm og Kühn holdt forbindelsen vedlige. På en ferietur fik Peter så lyst til at tegne Fole kirke.


Konfirmationen i Fole, som tidligere fandt sted den sidste søndag i april, har fået en anden fast tid; dog ikke i forhold til måneden, men i forhold til påsken.
Fra 2009 vil det i Fole kirke være 
den første søndag efter påske
Dvs. I 2013 bliver det d. 7/4
I Gram kirke vil det være d. 14/4 (2. søndag) og d. 21/4 (3. søndag efter påske).

I Højrup kirke er det besluttet, at konfirmationen ligger den sidste søndag i april - altså d. 28/4
Bemærk:
Brændstrup Kristne Friskole tilbyder normalt også at afholde en konfirmation for elever på skolen. Denne konfirmation ledes af skolens tilkaldte præst og personale. Fole Kirke har de sidste par år været udlånt til formålet. 
Kirkens normale præster, personaler eller menighedsråd har som sådan ikke noget med den handling at gøre, men er alene Brændstrup Kristne Friskoles anliggende og skal aftales med denne.

Børn på Brændstrup Kristne Friskole må naturligvis også blive konfirmeret ved sognets almindelige konfirmation - også selvom de har fulgt undervisningen i Brændstrup

Fole sogn

Klik her for komme til den officielle sogneside. 

Nyt fra Haderslev stift:

På foranledning af Haderslev stift er 10 sognes præster blevet bedt om at fremstille noget,
der kunne minde om den Augsburgske bekendelse; der er denne gange ikke tale om bud,
 men hvad ordet bekendelse står for.
Læs de enkelte afsnit ved at klikke på nedenstående links: