rensningsanlæg        IH, HVOR DET VIRKER ! eller gør det ? - 
Fole rensningsanlæg har iflg filen nedenfor "en meget dårlig vedligeholdelsestilstand"
 - hvem i kommunen, der så end har ansvaret herfor !
-   Se nærmere herom på Haderslev kommunes side herom:  http://www.haderslev.dk/files/UserDir/Documents/teknik_miljo/Spildevandsplan/SpildevandsplanRev0_godkendt.pdf
 - Det afholder ikke kommunen fra at tænke, som de er blevet bedt om..
 - Men hvem er det mon, som har bedt dem. - Er det mediernes noget usikre meldinger om fremtidige stormfloder, eller er det
fordi man venter en storflugt fra centerbyer til menneskebopladser som Fole. - 
I hvert fald arbejdes der på, at kloakeringsvand skal pumpes til et større fælles rensningsanlæg - langt væk fra Fole. 
- Det giver kapacitetsproblemer, og det er vel også forklaringen på, at de enkelte beboere kun må udlede 
den nødvendige del til rensning, og selv skille overfladevand fra forinden.
Fremtiden vil vise, om denne disposition har rod i en fornuftig sandhed.