Hvis firmaet har egen hjemmeside fremkaldes denne ved "klik" - ellers vendes tilbage til Foles hovedside

link til fole friskole

Blomgrens Ventilation

Fole Forsamlingshus

Gram Rideskole

Bruuns kakkelfliser

Børge Kummerfeldt & Søn

Kristian Hansens tømrerfirma

Carsten Hansens VVS m.m.

link til fole friskole

PE gymnastikredskaber

>Murermester Jens Peter Christensen

Photocare

Fole Dambrug

Anholm fiskesø

Aut. Kloakmester Ejner Petersen

Entreprenørarbejde v/Allan

TF-service

Kennards grønt

hytte- og rideferie