Fole Vandværk

se nedenfor eller hent som pdf-fil

 funktion navn telefonnummer mobilnr.
Formand Peter Olesen 74 82 32 21 60 78 21 32
Pasning af Vandværk Peter Olesen 74 82 32 21 60 78 21 32
Kasserer Frode Bladt 74 82 12 17 21 24 79 17
Næstformand Mogens Ipsen
Folevej 22
74 82 11 10 20 13 41 10
Medlem Jørgen Clausen
Præsteskovvej 2
74 82 29 54 24 60 23 03
Medlem Erling Juel Jepsen
Skovgårdvej 2
- 21 61 09 03
Ved brud - kontaktes Harreby-smeden   74 84 55 45 el. mobil ?

Takster:

Vand

Det nye reviderede oplæg til investeringer vil betyde en stigning af taksten for vand fra 5,60 kr/m³ til 8,00 kr./m³
samt en justering af
den faste målerafgift fra kr. 458 til kr. 550.

Der er tale om en stigning på 43 %, hvor stigningen skal betragtes som en absolut nødvendig stigning af hensyn til fortsat at sikre forsyningen af rent drikkevand på tværs af kommunen.

Spildevand
De planlagte investeringer korrigeret for driftsbesparelse, betyder en
stigning på spildevandstaksten
på kr. 7,65 fra de nuværende 27,85
  kr./m³ til 35,50 kr./m³
.

Baggrunden for takststigningen skal ses i lyset af det stigende efterslæb på ledningsrenovering og behovet for miljøinvesteringer i det samlede spildevandssystem. 
Behovet er opgjort til ca. kr. 60 mio
årligt mod det nuværende anlægsbudget på ca. kr. 45 mio.
___________________________________________________________________________________________________

Over en 10 dages periode i maj måned er der foretaget en analyse af vandet fra Fole Vandværk.
Resultatet kan hentes her:
 
Vandanalyse 2012
Vandanalyse 2014
Over en 6 dages periode i februar måned 2015 er der foretaget en analyse af vandet fra Fole Vandværk.
Resultatet kan hentes her:
 
Vandanalyse 2015 a
Vandanalyse 2015 b

De nyeste vedtægter vedtaget på generalforsamling og godkendt af Haderslev Kommune d. 1/2 2009

Vedtægter for Fole Vandværk - 2009

Hvis du skulle have lyst til at se reglerne fra 1976, kan det ske ved at klikke på linien herunder:

Gamle regler fra 1976 for Fole Vandværk -